Remiss av promemoria Förslag om införande av ansökningsavgift för metallsökarärenden

Ku2016/01648/KL
Ku2016/01648/KL

Riksantikvarieämbetet föreslår att en avgift för ansökningar om användande och medförande av metallsökare ska införas. En sådan avgift skulle minska antalet ansökningar och skulle antagligen ha en dämpande effekt på antalet geografiska områden som ansökningarna omfattar.
10 § Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:
Avgiftsklass, Avgift kronor
1, 250
2, 700
3, 1 350
4, 2 300
5, 3 700
6, 5 700
7, 8 500
8, 12 700
9, 19 000
10, 38 000
Avgiftsförordning (1992:191)

För att läsa promemoria med förslag till införande av avgifter för metallsökarärenden (dnr Ku2016/01648/KL) i sin helhet klicka på länkande texten ovan (PDF)
English version (PDF)

För att läsa SMFs remissvar (PDF) Klicka på texten
English version (PDF)

Länk till övriga inkomna remissvar, klicka på texten.

The following two tabs change content below.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *