Remiss av promemoria Förslag om införande av ansökningsavgift för metallsökarärenden

Ku2016/01648/KL
Ku2016/01648/KL

Riksantikvarieämbetet föreslår att en avgift för ansökningar om användande och medförande av metallsökare ska införas. En sådan avgift skulle minska antalet ansökningar och skulle antagligen ha en dämpande effekt på antalet geografiska områden som ansökningarna omfattar.
10 § Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:
Avgiftsklass, Avgift kronor
1, 250
2, 700
3, 1 350
4, 2 300
5, 3 700
6, 5 700
7, 8 500
8, 12 700
9, 19 000
10, 38 000
Avgiftsförordning (1992:191)

För att läsa promemoria med förslag till införande av avgifter för metallsökarärenden (dnr Ku2016/01648/KL) i sin helhet klicka på länkande texten ovan (PDF)
English version (PDF)

För att läsa SMFs remissvar (PDF) Klicka på texten
English version (PDF)

Länk till övriga inkomna remissvar, klicka på texten.

Minelabbing day in Sweden 14 may

Sveriges metallsökarförening & Guldström held at Evko Skårsjö minelabbing day in Sweden. During the day it was full speed to join a scavenger hunt where the winners could win a go find 60. To answer the questions, you had to use their metal detectors to get the right answer. In Sweden you need permission from Länsstyrelsen for the use of metal detectors, SMF cooperation with the Agency made it possible for all interested in visiting us to perform scavenger hunt.

During the day the members searched on the property and stunning metal findings came out of the surface. It was also organized lectures in the afternoon, there were two archaeologists who held talks that took all the attention of the event all participants.

The landowner Gratitude demonstrated when 165,35 Pund of scrap declared them diligent metal searchers, we keep Sweden Clean and pick up all junk we find.

minelab-metal-detectors-5

Examine closely
13227259_10209662572341524_3002954069326592393_o - kopia Foto: Michael Lander

CTX 3030, with built-in GPS is good, this writes Anna-Lena up information for her discovery
13220787_10209662109489953_8045897460135067485_o - kopia Foto: Michael Lander

Mr. Minelab flew by with his superpowers and his best tools CTX 3030
13221659_631015010395179_5697335052116748958_n - kopia

Serious things, a button once again get to see daylight after 100 years in the mud
13217032_10209662248453427_3119821697250911290_o - kopia Foto: Michael Lander

Many use the CTX 3030 is a popular machine
13217301_10209662922110268_1683667988925691746_o - kopia Foto: Michael Lander

And some even use E-Track out on the field
13247858_10209662928670432_653047277837665235_o - kopia Foto: Michael Lander

Here we see some of those who discontinued the search for listening to the archaeologists who lectured.
13239357_10153783930715547_6545998509415778669_n - kopia

Håkan Svensson one of the speakers
13235192_10209662393177045_4460229900899372838_o - kopia Foto: Michael Lander

Viewing coins found during the day
13165898_10153597683222083_7259417194562909247_n - kopia

165,35 Pund (lb, lbs) of junk did we collect
13235226_10153601387662083_1939192165155196054_o

Thanks to Minelabbing day
gruppbild Foto: Michael Lander

Kulturmiljölagen (1988:950),

Nu publicerar vi vårt remissvar till Riksantikvarieämbetets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och tillstånd till metallsökare enligt kulturmiljölagen (1988:950).

I remissvaret gör vi en gedigen genomgång av den rättsliga utvecklingen kring metallsökare, då det är viktigt för att förstå lagstiftningens syfte. Vidare har vi en rad synpunkter på delar av de föreslagna föreskrifterna. Däribland ett förslag som otvivelaktigt skulle begränsa möjligheten för t.ex. Polismyndigheten att ta hjälp av spetskompetensen inom föreningen vid brådskande insatser.

SMF svarade följande, klicka HÄR (pdf)RAÄ

SMF svarade följande, klicka HÄR (pdf)