Detektoristerna som intog Tryserum som vet hur en fil låter

Ja så omtalades vi i media efter att dem uppmärksammat våran storslagna träff på Skårsjö gård i Östergötland.

Ett väldigt unikt evenemang som utfärdades under 4 dagar av fler än 40 medlemmar från SMF, flera hundra fynd har registrerats med GPS & flertalet av dessa är äldre än 1850. Även fynd gjordes som daterats till före reformationen.

På agendan stod inte bara metallsökning utan även föredrag från arkeologerna Martin R, & Håkan S som predikade för en redan frälst församling. Väldigt uppskattat inslag tyckte åhörarna, som således även uppskattade Länsstyrelsen i Östergötlands tillsyns besök tidigare på träffen eller ska vi kalla det för Sveriges första metallsökar rally? Rallies som man även kallar dessa evenemang i England & Danmark där ”fritids arkeologer” så kallade amatörer söker rätt på metallfynd i jorden. Många av fynden kan vara viktiga historiskt sätt & kan återberätta om platsen från lång tid tillbaka.

gruppbild
Foto: Michael Lander

Länkar:
Metallsökare intar Tryserum Publicerat fredag 13 maj kl 17.36

”Nu vet jag hur en fil låter”

Föreningsvänner

 

National Kulturarv Danmark & Sveriges Metallsökarförening är numera föreningsvänner & till slutet av Maj skall detaljerna runt det nya förbundet fastlås. Men från och med 2016-01-09 så är samtliga medlemmar som är med i SMF medlemmar i NKD och vise versa, detta betyder att vi tillsammans är Skandinaviens största förening med detektorister. Inom detta nya förbund finns det över 300 medlemmar som är aktiva i Danmark & Sverige. Vi i SMF är väldigt positiva och förväntansfulla inför dem kommande åren & vi är övertygade att detta kommer gynna båda parterna till att bevara samt värna om kulturarvet som ligger dolt i marken.

http://nkdanmark.dk/

http://www.sverigesmetallsokarforening.se/