Om SMF

SMF är en förkortning av en ideell förening, Sveriges Metallsökarförening som grundades i Ädelfors 2012-10-13, med tanke på att alla personer som har ett intresse av metalldetektorer skall kunna förena sig till SMF.

Med anslutna medlemmar i hela Sverige fungerar SMF som ett nätverk som innehar blandad kompetens angående hantering av metalldetektor likaså yrkeskompetens och kunskap av brukandet, det vi alla delar är viljan att kunna utvecklas och kunna bistå samhällsnytta genom att använda metalldetektorn både i ideella uppdrag samt andra uppdrag utan vinst intresse.

Den 13 oktober 2016 ingick SMF medlemskap i European Council For Metal Detecting och representerar därmed Sverige i ECMD.

https://ecmd.eu/
https://ecmd.eu/

ORG.NR: 802469-0094

info@sverigesmetallsokarforening.se

 

Vad kan vi då göra?

Sanering av skrot på badstränder samt tillhörande grönområden och kring bryggor i  vattnet

Sanering av skrot på åkermark, beteshagar och hästhagar/paddock.

Söka efter borttappade föremål.

 

Hur går det till?

Efter att kontakt med SMF tagits och uppgifter om vad det gäller och var det är, kommer SMF ansöka om tillstånd hos respektive Länsstyrelse för att få använda metalldetektor på angivet område. När ett tillstånd är till fullo finns det uppgifter om när detta kommer att ske, och då tas åter en kontakt med vederbörande med information om detta.

Väl på plats börjar sökandet med metalldetektorn, oberoende av markförhållanden så kommer påverkan av marken alltid återställas till sitt ursprung och det rör sig som oftas om mindre åverkan med spade. Är inte uppdragsgivare densamma som markägaren så tar SMF den kontakten för att få tillåtelse att få göra mindre åverkan på markytan.

Om andra föremål hittas än det som är syftet med sökningen finns det reglerat vad som gäller och SMF är väl insatt i lagar och regler angående fornfynd samt andra värdeföremål som eventuellt påträffas.

När sökningen är avslutad sker från SMF en rapportering av samtliga upphittade föremål av förhistoriskt värde till Länsstyrelsen / Mynt kabinettet och en eventuell inlämning av värdeföremål till polisens hittegods avdelning, och likaså återlämnande av påträffat föremål till uppdragsgivaren om inte annat har avtalats.

För mer information eller frågor kontaktar du SMF

Medlemmar i SMF © Michael Lander
Medlemmar i SMF
© Michael Lander

Sveriges Metallsökarförening Org. nr 802469-0094

The following two tabs change content below.