-Sanering av skrot på åkermark, beteshagar och hästhagar/paddock.

Sanering av skrot på åkermark, beteshagar och hästhagar/paddock.

(Markägare, Jordbrukare, Hästägare) 

Äger du mark som brukas för foder/livsmedel eller som boskapen betar på? Ligger denna mark nära en väg är risken väldigt stor att det slängts skräp längs med vägen, detta kan hamna på eran mark. Skräpet är ofta aluminium burkar, dessa burkar är en stor fara för er besättning. Om dessa burkar hamnar i fodret är risken för vasst så pass påtaglig att om en kreatur tuggar isig detta leder det till lidande för djuret och ekonomiskt betungande för lantbrukaren. Dessa burkar hamnar på åkermarken via oansvariga bilister som slänger ut sitt skräp i farten eller vid rastplatser/parkeringsfickor och vinden för sedan med sig dessa ut på marken, där jordbruksredskapen krossar burkarna till vassa fragment som sprider sig både på och i marken. Hela burkar på betesmark tuggas i sig av nyfikna kreatur och skadan uppstår, detta problem är påtagligt och finns över hela Sverige. Detta gäller då även spik, delar av taggtråd och ståltråd som finns i och runt marken från tidigare markavgränsande staket. Statistik från LRF påvisar detta problem.

Varför skall SMF besöka era marker? 

Har ni haft problem med vasst så har ni tyvärr redan erfarenhet av hur detta drabbar er, det vi kan göra är att med hjälp av metalldetektor sanera era marker från vasst och annat skrot så att ni minskar risken att bli utsatta återigen för detta. Med en metalldetektor finner vi alla metallföremål som befinner sig i ert ploglager, och detta minskar risken för att vasst eller annat skrot skall hamna på ert foderbord. Har ni inte utsatts för detta problem tveka inte då att se över era marker med hjälp av oss för att sänka sannolikheten att det kommer hända.

Många hästhagar har under en längre tid avgränsats med taggtråd och dylikt dessa föremål är idag hårt korroderade och ligger utspridda på ängarna där hästarna betar, skador på hovar och liknande kan uppstå.

SMF

Metalldetektor i beteshage                              Burkar och annat vasst från betesmark och åkermark

Kontakta oss så hjälper vi dig:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

The following two tabs change content below.