SMF Rapportering Skrot/Skräp

Bakgrund & syfte
Sveriges metallsökarförening (SMF) har största insikten i nyttan med nöjet när en detektorist utför sin hobby med metallsökare, SMF vill nu kunna mäta nyttan vad det gäller skräp & skrot som detektoristen befriar naturen ifrån samtidigt som man utövar en spännande hobby.
Flertalet av tidigare projekt & samarbetet med organisationer som har syftet att fokusera på just skräp som slängs i naturen visar att metallsökare är ett väldigt effektivt verktyg att sanera marken från metallskrot som börjat vittra & korrodera sönder, som i en förlängning kan bli skadligt för djur & människor. Syftet är således att uppmana samt förespråka att medlemmarna i SMF väger in sina föremål som hittats inom ett län & rapporterar sedan in detta till SMF som då kan sammanställa antal kilo skrot/skräp som kasserats på rätt plats genom nyttan med nöjet, siffrorna kan sedan användas som verktyg för SMF & dess medlemmar genom att t.ex. redovisa nyttan per år & län osv.
Styrelsen i SMF har tagit ett strategiskt beslut att uppmana alla medlemmar till detta genom en digital bagage våg för 10kr till varje medlem (en våg per hushåll).
Dessa kan delas ut på medlemsträffarna alternativt att medlemmen står för porto 35kr
Beställ er våg HÄR

skrot/skräp

KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA IN ER SKROT/SKRÄP RAPPORT

The following two tabs change content below.