Styrelsen

Ordförande: Robbin Ask
Kassör: John Oli Dahl-Olsen
Sekreterare: Rolf Ulbrich
Styrelseledamot: Ulf Örnell, Seppo Lappalainen, Michael Lander, Thomas Widmark, Frank Leverin, Richard Hansen

Stadgar (gult nytt/ändringar, rött är motioner inför 2016):

SMF Stadgar revision 2015_11_17

Årsmöten:

Protokoll SMF Årsmöte 2015

Protokoll SMF Årsmöte 2014

Protokoll SMF Årsmöte 2013

Medlemmar

The following two tabs change content below.