Vägledning om metallsökare

Här hittar ni vägledning angående lagen, tillstånd samt metallsökaranvändning:

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8463/Varia%202015_8.pdf?sequence=1

Källa; http://www.raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/fornminnen-2-kap/metallsokare/vagledning/

Riksantikvarieämbetet

www.raa.se/

Om Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi har ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet och ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer och kulturföremål.

Fornsök | Riksantikvarieämbetet

www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Fornsök uppdateras dagligen med ny information.

Länsstyrelsen & Tillstånd

Om du planerar ett arbete som berör en fornlämning eller ett fornlämningsområde, eller om du vill använda metallsökare, ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Du hittar den Länsstyrelsen som ert tilltänkta område berörs av här: http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx

Efter att ni har klickat er in på den Länsstyrelsen som skall handlägga ert ärende så använder ni hemsidans sökfunktion, sök på ordet ”metallsökare” och ni bör då få upp ett alternativ hur ni skall gå tillväga samt vilken mall ni skall använda till er ansökan.

 

The following two tabs change content below.