OM SMF

SMF värnar om kulturarvet och vår tyngdpunkt ligger inom arkeologiska projekt där samarbetet med muséer, länsstyrelser, universitet och arkeologer ger oss möjlighet att delta i metallsökning/prospektering av arkeologiska platser. Vi är en unik tillgång inom forskningsarkeologin där vi kan erbjuda resurser till olika projekt där samarbetet är en vinst för alla inblandade. Vi är många med lång erfarenhet inom metallsökning och arkeologi.

Föreningens målsättning är att bidra till en erfarenhetsutväxling mellan medlemmarna för att där vid ge ökad insikt i och intresse för arkeologisk och generell metallsökning, lokalhistoria, kulturskydd, mineralletning, samt att använda metallsökare på ett ansvarsfullt och regelmässigt riktigt sätt. Vi är även behjälpliga med att var ett led mellan metallsökaranvändare och myndigheter. 

Styrelsen 2023

Ordförande: Frank Leverin

Kassör: Roger Berg

Sekreterare: Lars Sima

Vice ordförande: Mats Karlsson

Ledamot: Luiz Suárez

Ledamot: Flemming Jensen

Ledamot: John Hårdsten

Ledamot: Mattias Westerberg

Ledamot: Ulf Ahlstrand

Supplianter: Mattias Gäreskog, Charlotte Fredriksson, Morgan Bodin, Joakim Henriksson

Medlemsansvarig: Lars Sima

Materialansvarig: Ulf Ahlstrand